Toplana A.D.

You are here: Home

Prekršajne prijave zbog isključenja

      Toplana Banja Luka će obavjestiti komunalnu policiju, a nakon toga i pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim  sudom protiv firmi koje vrše isključenje kupaca toplotne energije sa sistema centralnog grijanja bez saglasnosti Toplane. U Toplanu su zaprimljene potvrde firmi koje su izvršile isključenje, a to je Epi Gradiška, kao i banjalučke firme: Intermetal, Grijanje, Euromont,Termomontaža,Vodomont, Tehsan, Gri-vent,Vodoterm i Al klima.

      - Radovi na instalacijama nisu  dozvolji bez pismene saglasnosti Toplane, a pomenute firme su se oglušile o Odluku o opštim uslovima za isporuku toplotne energije Grada Banja Luka (SG GBL 26/13) kojom su regulisani uslovi za priključenje ili isključenje kućnih instalacija –rekao je v.d. direktora dr Mićo Milovanović.

      Prema njegovim riječima, Toplana je primorana da ove firme prijavi komunalnoj policiji koja vrši nadzor nad propisima koji regulišu komunalnu djelatnost.

      - Ovim putem apelujemo na ove, kao i na druge firme da ne vrše isključenja sa centralnog sistema grijanja  jer na taj način krše zakon zbog čega ćemo protiv istih preduzeti sve radnje u skladu sa zakonom i zahtjevati da budu kažnjene- istakao je dr Mićo Milovanović.

 

Saopštenje za javnost -remont

     Poštovani,

      obavještavamo vas da je Toplana a.d. Banja Luka danas (04.07.2017.) počela sa prekopavanjem javne asfaltne površine trotoara u Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića br.56, ukupne površine 25 m².

      Radovi će se izvoditi u vremenskom periodu od 08 do 20 časova. Predviđeno je da će radovi biti završeni do 20.07.2017. god .

      Mole se vozači, kao i pješaci i svi drugi učesnici u saobraćaju da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju u ovim ulicama.

     Toplana ove radove obavlja u redovnom godišnjem remontu kako bi se što kvalitetnije pripremila za narednu grijnu sezonu.

     S poštovanjem.

                                                                                                V.d. DIREKTOR-a

                                                                                        Dr Mićo Milovanović, dipl.ek.

 

Dr Mićo Milovanović, direktor Toplane Banjaluka: Eko-toplana jedini spas

Mićo Milovanović

   

      Izgradnjom "Eko-toplane" biće riješen dugogodišnji komunalni i finansijski problem grada. Zahvaljujući postrojenju na drvu sječku, koja će zamijeniti mazut kao najskuplji energent, biće dugoročno riješen problem grijanja u Banjaluci, kaže direktor "Toplane" Banjaluka dr Mićo Milovanović.

 

Opširnije...
 

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o drugoj emisiji obveznica

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„TOPLANA“  BANJA LUKA                                                               PRIJEDLOG

-Skupština akcionara-

Broj:

Dana, _______ godine

 

Na osnovu člana 281 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članova 6, 23 i 60 Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 92/06 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 04/17) a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka 20. Statuta Toplana a.d. Banja Luka, Skupština akcionara Toplana a.d. Banja Luka, na sjednici, održanoj dana 1.6.2017. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

o izmjeni Odluke o drugoj emisiji obveznica

upućenoj kvalifikovanom investitoru

bez obaveze objavljivanja prospekta

Opširnije...
 

Saziv vanredne sjednice Skupštine akcionara za 01.06.2017.

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„TOPLANA“ BANJA LUKA

Broj:04-8058/2017

Datum: 12.05.2017.godina

      Na osnovu čl. 5. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, br: 75/04, 78/11), čl.272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, br: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te čl. 54. stav 1. tačka 4. Statuta „Toplana" a.d. Banja Luka Nadzorni odbor „Toplana" a.d. Banja Luka

SAZIVA

vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

„Toplana" a.d. Banja Luka

 

Opširnije...
 

Strana 1 od 8

Potrošači

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

Info

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

TV Reklama