051 336 130 topbl@bltoplana.com

Toplifikacija grada  Banja Luka otpočela je neposredno poslije katastrofalnog zemljotresa tj. 1970. godine u sastavu  Direkcije za obnovu Banje Luke  kad je i osnovana  OOUR „Toplana“.

Od 01.04.1972. godine OOUR „Toplana“ odvaja se u samostalno komunalno preduzeće „Toplana“ Banja Luka.

Razvoj Toplane odvijao se u pravcu proširenja  toplifikacije grada, povećanja instalisane  snage kotlova tako da  danas Toplana ima  instalisane izvore energije  od 228 MW i predstavlja najveći toplifikacioni sistem na mazut u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Uporedo sa proširenjem kotlovskih jedinica izgrađivala se i primarna vrelovodna mreža koja iznosi oko 45 km te sekundarna  toplovodna mreža  od podstanica do potrošača dužine oko 110 km.

Izgrađeni su i rezervoari za mazut zapremine 12.530 m3 ili za skladištenje 11.500 T mazuta  što u tehničko-tehnološkom smislu   omogućava održavanje kontinuiteta snabdijevanja, proizvodnje dovoljne količine energije i  održavanje optimalne prelazne zalihe mazuta.

Strukturu potrošača – kupaca energije danas čine 80 % domaćinstava (stambeni  potrošači) ili približno 1/3  stambenog fonda grada  Banja Luka, odnosno 1.078.000 m2 grijnog prostora sa oko 19.500 – 20.000 stambenih jedinica ili priključnim konzumom od 162 MW.

Preostalih 20 % kupaca energije su preduzeća, ustanove i zanatske radnje ili oko 650 različitih poslovnih kupaca sa konzumom od 41 MW priključne snage.

Preduzeće već dugi niz godina obavlja proizvodno-uslužnu funkciju u nedefinisanim  finansijskim i drugim  uslovima proizvodnje energije, te uz kratkoročne mjere po  Zaključcima  Skupštine grada  i ograničena interventna  sredstva lokalne zajednice, kredita banaka i  uz nedovoljne avanse potrošača  održava mogući kontinuitet proizvodnje,  ali  iz godine u godinu nedovoljne, neracionalne i skupe energije.

Sa takvom uslugom uz neotklonjene  disparitete cijena „Toplana“ ostvaruje visoke gubitke u poslovanju sa čestim finansijskim i drugim poteškoćama u radu i poslovanju.

Nakon provedene vlasničke transformacije kapitala od strane Direkcije za privatizaciju koja je  izvršena 30.06.2003. godine po posebnom privatizacionom  programu za državna strateška preduzeća,  te nakon toga i usvojenim sanacionim programom, „Toplana“ je očekivala i dalje očekuje da će nadležne  institucije Vlade RS, organi Gradske uprave i  rukovodstvo Društva usaglasiti daljnja rješenja,  utvrditi nove kriterijume optimalnih uslova  proizvodnje energije, obaveze avansiranja svih potrošača i  načina finansiranja  velikih i skupih  energenata,  subvencioniranja grijanja socijalnih  kategorija potrošača i utvrđivanja  realnih cijena toplotne energije.