051 336 130 topbl@bltoplana.com

Sektor proizvodnje

Sistem daljinskog grijanja je vrelovodni indirektni, radnog pritiska p= 13 bar, temperaturnog režima 130/73 °C na primarnoj strani i 90/70 °C na sekundarnoj strani mreže.

Sistem daljinskog grijanja se sastoji iz postrojenja za proizvodnju toplotne energije, primarne vrelovodne mreže od kotlovnice do toplotnih podstanica, toplotnih podstanica indirektnog tipa i sekundarne toplovodne mreže do krajnjih potrošača.

Za proizvodnju toplotne energije „Toplana“ posjeduje 4 kotla kapaciteta po 58 MW što ukupno iznosi 232MW instalisane snage.

Kotlovi su proizvedeni u TPK Zagreb, a gorionici su SACKE Njemačka. Svaki kotao ima po 2 gorionika kapaciteta po 3000l/sat.Kao gorivo koristi se mazut. Skladišni prostor za mazut iznosi 12.750 m³.

Vrela voda se cirkulacionim pumpama transportuje u distributivnu mrežu za grijanje grada.

Tehničke karakteristike kotlova:

  • kapacitet 58 MW/h,50 Gcal/h
  • dozvoljeni radni pritisak 13 bara
  • računski pritisak 25 bara
  • dozv.radna temp.130°C
  • temp.vode na ulazu 90°C
  • količina protoka tople vode 1250m³/h
  • ogrevna površina ložišta159m²
  • ogrevna povr.eko paketa 1450m²

 

Sektor distribucije

Sistem grijanja u gradu Banjoj Luci je indirektni način grijanja, preko izmjenjivača toplote.

Konfiguraciju toplifikacionog sistema sačinjavaju proizvodni kapaciteti  sa kompletnom energetskom opremom. Primarni vrelovod, mreža koja služi za tramsport vrele vode iz kotlovnice do toplotnih podstanica.

Primarnu mrežu sačinjavaju tri magistralna vrelovoda spojena u prsten. To su

– magistralni vrelovod Borik, koji se proteže od „Toplane“ preko centra grada, pa sve do Paprikovca

– magistralni vrelovod Vrbas koji prati tok rijeke Vrbas i sa koga se toplotnom energijom napajaju naselja Starčevica, Obilićevo, Kočićev vijenac

– magistralni vrelovod Industrija, od „Toplane“ prema industrijskoj zoni Jelšingrad, zagrijava naselja Nova Varoš, Krajina, Kampus…

Ukupna dužina primarne vrelovodne mreže je oko 45 kilometara trase (oko 90 km cijevi).

Toplotne podstanice služe za transformaciju vrela voda – topla voda u kojima se nalaze izmjenjivači toplote sa ostalom opremom. Ima ih oko 220, kapaciteta od 500 KW do 10 MW (kao na Starčevici).

Sekundarna toplovodna mreža služi za distribuciju tople vode do korisnika, tj. do ulaza u zgradu. Dužine je oko 110 km trase, odnosno 220 km cijevi.

Tercijalne (unutrašnje) instalacije  grijanja u samim zgradama  su vlasništvo Zajednica etažnih vlasnika i stanara.

Rekonstraukcija magistralnog vrelovoda Borik

Svi segmenti toplifikacionog  sistema, i proizvodni i distributivni kapaciteti, stari su preko 38 godina. Takav sistem je u tehničkom smislu potpuno amortizovan zbog čega se ulažu maksimalni napori kako bi se takav sistem održao u funkciji. Zbog dotrajalosti distributivne mreže česti su gubici vrele vode, tj.energije u zemlju.

Uz pomoć Vlade Republiek Srpske preko Administrativne službe grada Banja Luka, u ljeto 2009. godine, obezbjeđena su sredstva u iznosu od 12.500 000 maraka i od tog novca je izvršena rekonstrukcija  i zamjena magistralnog vrelovoda “Borik”, od „Toplane“ do hotela “Bosna”, sa svim vrelovodnim priključcima na tom potezu. Puni efekti tih radova (i u tehničkom i u finansijskom smislu) su došli do izražaja u grijnoj sezoni 2009/10.

Za sada je obnovljeno tek oko ¼ mrimarne mreže (oko 10 km).

Područje grad akoje se grije sa toplifikacionog sistema „Toplane“, uslovo je podjeljeno na pet rejona:

rejon A- područke Borika prema centru grada
rejon B- centar grda
rejon C- Starčevica, Obilićevo
rejon D – Nova Varoš, Krajina, Paprikovac
rejon D – Kočićev vijenac, od Gradskog mosta