Toplana A.D.

You are here: Home

Odluka o otkazivanju sjednice Skupštine akcionara

El. pošta Štampa PDF

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„TOPLANA“ BANJA LUKA

Broj: 04-20091/2017                                                                                      

Datum: 24.11.2017. godina.              

       Na osnovu čl.53. stav 5. Statuta „Toplana“a.d.Banja Luka,Nadzorni odbor Društva, dana  24. 11.2017. godine, donosi

O D L U K U

o otkazivanju  sjednice Skupštine akcionara

I

      Otkazuje se vanredna sjednica Skupštine akcionara „Toplana“ a.d. Banja Luka, koja je zakazana za dan 11.012.2017 godine u 11,00 časova i stavlja se van snage Odluka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva, pod brojem: 04-19941/2017 od 20.11.2017 godine, kao i tekst Saziva Skupštine akcionara, pod brojem: 04-19776/17 od 20.11.2017 godine.

II

       Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                 PREDSJEDNIK  NADZORNOG ODBORA

                                                                Vidosav Đekić, dipl.inž.maš