Toplana A.D.

You are here: Home Javne nabavke Odluke o izboru ponuđača

Odluke o izboru ponuđača

El. pošta Štampa PDF

Прихвата се понуда понуђача МОНТМОНТАЖА д.о.о.

Набавка_црних_челичних_цијеви

Набавка_тринатријум_фосфата

Набавка_индустриске_нејодиране_соли

Набавка_битуменске_масе_за_изолацију_и_антикорозивну_заштиту_топловода_и_вреловода

 Набавка_кугл_славина_и_лептирастих_вентила

Набавка горива

Набавка пумпи

Набавка растављивих плочастих измијењивача

Израда сегмента еко пакета и екрана котлова 58 MW

одлука предизоловане цијеви

Одлука о избору понуђача- машински радови

Одлука о избору понуђача-радови на крову

Избор понуђача за робе - Бртве

Избор роба - вода

 Избор понуђача за предизоловане цијеви

Набава фреквентног претварача

Набавка Пумпи

Набавка течних изолатора

Набавка дрвне сјечке

Набавка графитних плетеница

Одлука одржавање информационог система

Одлука о избору понуђача за шамотирање котлова

Одлука о избору понуђача за хидроизолатерске радове

Сервис рејонских котловница

odluka уређај за чишћење котловских цијеви

Одлука о избору понуђача - dijelovi gorionika SACCKE

Одлука о избору понуђача за компресоре

Одлука избор понуђача за чишћење котловских цијеви

одлука избор-Анализатор димних гасова ТЕSTO 350-new или еквивалент

Одлука-Услуге чишћења сепаратора одмашћивање шахтова чишћење резервоара мазута уклањање и сепарација мазута и друге повезане услуге

одлука избор понуђача-Лежајеви

Nabavka brtve

Nabavka grafitne i staklene pletenice

Одлука избор понуђача-загријачи воде на К1 и К3  и сервисом горионика

Odluka o izboru ponuđača-odvoz otpada

Oдлука избор-Frekfentni regulator

Oдлука избор-ovalni zasun

Oдлука избор-rosnice rešetke za kotlove

Oдлука избор -Vatrostalni materijali

Oдлука избор-набавка резервоара напојне воде 2х250м3

одлука избор -таблетирана со

одлука избор -осигурање

Избор понуђача-сервис рејонских котловница

Одлука о избору-Радови на шамотирању котлова

Одлука о избору понуђача-дијелови SAACKE горионика

Odluka servis rejonskih kotlovnica

Odluka izbor-čuvarska usluga

 

 

Potrošači

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

Info

gezerken grdm cok gzel cok iyi bir Porno video izleme sitesi ben memmun kaldım sizde girip bakmalısınız

TV Reklama